پارسا آیین پژوه

مهندس نرم افزار کامپیوتر - مدیر پروژه ی تیله سافت و علاقه مند به فناوری و پادکست ;)
Share via