کامپیوتر شخصی

تاریخچه ورود کامپیوتر به ایران

در مورد اولین واردکنندگان و مصرف کنندگان کامپیوتر در ایران چه می دانید؟ اولین کامپیوتر  در چه سالی به ایران وارد شد؟ در این جا قصد بررسی اولین نشانه های ظهور کامپیوتر های نخستین و عوامل ورود آن به ایران را داریم… همراه تیله سافت باشید!   همچنین می توانید

Share via