مجله

پادکست

ویدیو

یادداشت ها

iPhone 11، فرزند ناخلف یادگاران استیو جابز

iPhone 11، فرزند ناخلف یادگاران استیو جابز

از خاک تا انسان، از انسان تا خاک

از خاک تا انسان، از انسان تا خاک

Huawei Mate 30، زیر قلم بررسی

Huawei Mate 30، زیر قلم بررسی

شماره پنجم دوهفته نامه تیله سافت

نیمه اول مهر 98

  • بخش دوم داستانی "ژول ورنیسم - هرگز تو را نشناختم"
  • جزئیات دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران
  • از خاک تا انسان، از انسان تا خاک
  • و...
شماره پنجم مجله تیله سافت

نیمه دوم مرداد 98

نیمه اول اردیبهشت 98