دربارمون

تیله سافت، فرزند تکنولوژی است و تولد آن در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ رخ داد! ما به خود می بالیم که بخشی از چرخ دنده های جریان ساز تیله سافت هستیم.

در جامعه ی امروز بشر که سرعت انتشار علم و اخبار مربوط به آن، توان رقابت با سرعت نور را دارد، مخاطبان ما انتخاب کردند که علاوه بر خبر مکتوب، تمرکز اصلی مان را بر روی تولید محتوای ویدیویی و صوتی با کیفیت قرار دهیم.

این همان ستون های مستحکمی است که با عشق در این رسانه بنا کرده ایم.

سلاطین ما

فرامرز آیین پژوه

فرامرز آیین پژوه

سرمایه گذار

پارسا آیین پژوه

پارسا آیین پژوه

موسس و سردبیر

منصوره قاسمیان

م.قاسمیان

سردبیر بخش علمی

علی محمدزاده

علی محمدزاده

عضو تحریریه فناوری

مهسا رستمی

مهسا رستمی

عضو تحریریه فناوری

ژول ورن

مغز متخیل

دیگر دوستان ما

Share via