گفتگوی دارا خسروشاهی با خبرگزاری Axios

بخشی از گفتگوی دارا خسروشاهی، مدیر عامل اوبر، با خبرگزاری Axios و HBO را تماشا کنید. این مصاحبه در رابطه با قوانین کالیفرنیا نسبت به طبقه بندی راننده های تاکسی های اینترنتی است.

دیدگاهتان را به اشتراک بگذارید
Share via
Copy link
Powered by Social Snap